devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

barcampStřípky z Barcampu na Vsetíně 2013 | 2013-01-22 | Medio.cz, konference, medio interactive, barcamp
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz