devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

backendJe dobré vědět, která mikroslužba pracuje s nejcitlivějšími daty | 2019-10-24 | Heurekadevs, backend, web, security, blog, kod
Full Stack Fest 2019 | 2019-10-21 | Heurekadevs, konference, frontend, backend, web, blog, meetupy_a_konference
#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform | 2019-08-05 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz