devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

backend#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform | 2019-08-05 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod
Jak Fialoví vymýšleli Dášenku, aneb nové párování nabídek | 2019-04-30 | Heurekadevs, ml, backend, architektura, blog, kod
Full Stack Fest 2018 | 2019-01-03 | Heurekadevs, konference, frontend, backend, web, p2p, blog, meetupy_a_konference
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz