devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

azuredefender


Azure Defender (7): Ochrana serverové infrastruktury - řízení povolených aplikací ∕ 2021-01-21 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (6): Ochrana serverové infrastruktury - sledování integrity systému ∕ 2021-01-18 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (5): Ochrana serverové infrastruktury - EDR ∕ 2021-01-11 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (4): Použití Azure Policy pro vynucení pravidel i vlastní bezpečnostní kontroly ∕ 2020-12-14 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (3): Integrace bezpečnostních doporučení do vašich procesů a nástrojů ∕ 2020-12-08 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (2): Jaké je vaše bezpečnostní score a co můžete udělat pro jeho zlepšení ∕ 2020-12-01 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender
Azure Defender (1): Zabezpečte backendovou infrastrukturu v Azure, jiném cloudu či vlastním datovém centru ∕ 2020-11-24 ∕ Tomáš Kubica, security, azuredefender

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz