devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

automatizace


Infrastructure as code v Azure: Bicep (ARM) vs. Terraform vs. Pulumi vs. Crossplane ∕ 2021-03-30 ∕ Tomáš Kubica, automatizace, arm, terraform
Bicep - výhody nativní ARM automatizace s jednoduchostí ala Terraform ∕ 2021-01-06 ∕ Tomáš Kubica, automatizace
Potřebujete v rámci ARM šablony spouštět nějakou pokročilou logiku? Zkuste ARM deployment scripts. ∕ 2020-06-01 ∕ Tomáš Kubica, automatizace, arm

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz