devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

autentizaceweb.py – autentizace a autorizace | 2014-09-01 | Zdrojak, python, bezpečnost, web, různé, autentizace, autorizace, lightweight, šifrování, web.py
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz