devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

audioHTML5 a přístup k mikrofonu | 2014-03-28 | Zdrojak, javascript, html5, překlady, audio
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz