devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

atlassian


Bigger & Better RnD – GeeCON.cz 2014 – slides ∕ 2014-11-03 ∕ YSofters, java, events, gradle

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz