devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

asynchronníRetrofit: synchronní a asynchronní požadavky | 2018-01-02 | vEnCa-X blog, android, programování, asynchronní, retrofit, synchronní
Promise Pattern – asynchronní programování v JavaScriptu | 2012-07-15 | Nepříliš chytrý blog, javascript, asynchronní, pattern, promise pattern
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz