devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

asp & netVýsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Atributy jsou zlo | 2012-04-27 | Augi.cz, asp & net, programování
Dependency Injection a Lazy Loading | 2012-03-15 | Augi.cz, asp & net, programování
Užitečné události | 2012-02-12 | Augi.cz, asp & net, programování
Architektura škálovatelných aplikací | 2011-12-17 | Augi.cz, asp & net, programování
Jak jinak na widgety v ASP.NET MVC | 2011-12-10 | Augi.cz, asp & net, programování
Jak na widgety v ASP.NET MVC | 2011-11-30 | Augi.cz, asp & net
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz