devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ariaOrientační body WAI-ARIA pro přístupnější web | 2016-06-20 | Zdrojak, přístupnost, webdesign, aria
Co to jsou ARIA atributy | 2015-05-15 | Zdrojak, přístupnost, webdesign, různé, aria
WAI ARIA 1.0 byla vydána jako doporučení W3C | 2014-04-16 | Zdrojak, přístupnost, w3c, různé, aria
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz