devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

architectureImporting JavaScript modules from URL | 2019-06-30 | Michal Vyšinský, javascript, architecture, microfrontend
Layers, packages a architektonicky evidentní styl kódování | 2019-05-23 | Malé radosti enterprise developera, architecture, design, java, layers
Cloud deployment process | 2018-05-09 | YSofters, architecture, cloud, deployment, version
Payment System – A High Level Overview | 2015-01-29 | YSofters, java, architecture, payment system, requirements
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz