devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

arc


Zabezpečte a řiďte svůj kdekoli běžící Kubernetes z cloudu s Azure Arc ∕ 2020-10-27 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, arc
Azure Arc pro datové služby aneb cloudová databáze ve vašem vlastním Kubernetes ∕ 2020-10-13 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, sql, postgresql

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz