devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

appleMaking Fn-keys work properly in Terminal.app | 2016-11-08 | Martin Janeček, ssh, byobu, terminal, apple, mac
Zajímavé nástroje pro OSX | 2015-09-25 | Zdrojak, apple, nástroje, různé, nã¡stroje, osx
Deprese softwarových vývojářů | 2014-03-12 | Mirtes.cz, obecné, tools, apple, benchmarks, bugs, communication, computers, corporate culture, crystal clear, efg, estimation, funny, good design, history, innovation, job-seeking, legacy code, macintosh, michael feathers, oops, peopleware, perl, perl 6, prime numbers, process, programming languages, qa, refactoring, scm, sourcesafe, statistics, test-first, testing, tim lister, tom demarco, unit tests, war stories
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz