devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

ansible


Ansible a Ubuntu 16.04 ∕ 2016-11-29 ∕ Michal Haták, python, aws, ansible
Ansible + Nette — git, composer a tagování ∕ 2016-02-02 ∕ Michal Haták, nettefw, devops, ansible
Ansible + Nette — první kroky ∕ 2016-01-30 ∕ Michal Haták, nettefw, devops, ansible
Lokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? ∕ 2015-09-14 ∕ Zdroják, různé, docker, devops

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz