devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

android tv


Jak jsme ve Slevomatu vytvářeli první aplikaci pro Android TV | 2016-07-21 | Zdrojak, android, vývoj, knihovny a frameworky, mobilní vývoj, android tv, mobilnã­ vã½voj
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz