devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

android studioJaký byl mDevCamp 2015 | 2015-06-29 | Zdrojak, android, hry, ios, mobilní vývoj, mobilní aplikace, android studio
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz