devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

analýza


Hledání země nezemě ∕ 2009-10-26 ∕ Malé radosti enterprise developera, číselníky, analýza

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz