devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

analýzaHledání země nezemě | 2009-10-26 | Malé radosti enterprise developera, analýza, číselníky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz