devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

analýza datAnalysis of presidential speeches | 2014-12-27 | Machine Learning Guru, analýza dat
Probabilistic programming languages | 2014-11-23 | Machine Learning Guru, analýza dat, programovací jazyky, statistika
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz