devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

analýza dat


Analysis of presidential speeches ∕ 2014-12-27 ∕ Machine Learning Guru, analýza dat
Probabilistic programming languages ∕ 2014-11-23 ∕ Machine Learning Guru, programovací jazyky, analýza dat, statistika

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz