devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

algo


Optimalizace SplPriorityQueue ∕ 2021-04-29 ∕ 0xDEADBEEF, php, algo, c
Rychlý průnik množin a Jaccardův index přes SIMD instrukce ∕ 2020-08-10 ∕ 0xDEADBEEF, algo, d, low level
Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů ∕ 2017-11-16 ∕ Funkcionálně.cz, algo, paper
Hořící křemík & násobení matic ∕ 2017-06-15 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, algo
Radix merge sort ∕ 2017-05-25 ∕ Funkcionálně.cz, algo, řazení
Iterace křížem krážem ∕ 2017-05-23 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, algo, low level
Lokalita v grafech a negrafech ∕ 2017-02-19 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, algo
Vstříc řazení v lineárním čase ∕ 2017-02-07 ∕ Funkcionálně.cz, algo, řazení
Od pohledu dobrý, aneb jak najít skoro stejné obrázky mezi dvěma miliony souborů za méně než deset minut ∕ 2016-11-01 ∕ Funkcionálně.cz, algo, ds
YOLO tree ∕ 2016-09-30 ∕ Funkcionálně.cz, algo
diff a stromy ∕ 2016-09-25 ∕ Funkcionálně.cz, algo
diff a komprese ∕ 2016-09-18 ∕ Funkcionálně.cz, algo
Mergeselect ∕ 2016-08-22 ∕ Funkcionálně.cz, algo, řazení
Escape analysis ∕ 2016-06-01 ∕ Funkcionálně.cz, algo, jvm, vm
Jak rychle řadit a šetřit čas ∕ 2016-05-29 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, algo
Jak řadit v lineárním čase, křísit mrtvé a dosáhnout osvícení ∕ 2016-04-11 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, algo
Někdy je nejchytřejší nedělat nic chytrého (další kapitola nekonečného příběhu o optimalizaci) ∕ 2016-03-04 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, algo
Jaccardovo tajemství - jak počítat podobnost množin pomalu, jak ji počítat rychle a jak při výpočtu podvádět ∕ 2015-12-08 ∕ Funkcionálně.cz, scala, algo, ds
Kosinová podobnost ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, obsah, dev
Floyd-Warshallův srandovní algoritmus ∕ 2008-06-15 ∕ k47, programování, java, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz