devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

ai


Web<element> – první vydání fullstack konference ∕ 2019-02-20 ∕ Zdroják, pr články, ai, amp, docker, flutter.io, k8s, machine learning, node.js, startup, user experience

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz