devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

aiWeb<element> – první vydání fullstack konference | 2019-02-20 | Zdrojak, pr články, ai, amp, docker, flutter.io, k8s, machine learning, node.js, startup, user experience
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz