devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

agile-developmentZametací tým a neplánovaná prace | 2017-08-28 | dagblog, agile, agile-development
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz