devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

agile-development


Zametací tým a neplánovaná prace ∕ 2017-08-28 ∕ dagblog, agile, agile-development

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz