devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

about meMy professional obsessions | 2019-07-06 | Michal Vyšinský, obsessions, about me
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz