devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

4chan


Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript ∕ 2012-07-14 ∕ k47, programování, obsah, dev

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz