devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

2010


Jaká byla XMLPrague 2010 z pohledu webaře ∕ 2010-03-16 ∕ HTML456, conference, prague, xml

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz