devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

2010


Jaká byla XMLPrague 2010 z pohledu webaře | 2010-03-16 | HTML456, 2010, conference, prague, xml
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz