devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Zdeněk Drahoš


Toggl time-entries -> JIRA (tempo) worklogs ∕ 2020-10-16 ∕ Zdeněk Drahoš
Docker volumes - www-data on Debian/Ubuntu + Alpine image ∕ 2019-06-22 ∕ Zdeněk Drahoš
Editing Middleman site with Netlify CMS and GitLab ∕ 2018-06-25 ∕ Zdeněk Drahoš
Import projects to Costlocker ∕ 2017-05-14 ∕ Zdeněk Drahoš
Use Costlocker webhooks for pushing notifications ∕ 2017-04-03 ∕ Zdeněk Drahoš
Import Toggl weekly report to Costlocker ∕ 2017-03-08 ∕ Zdeněk Drahoš
Evoluce backendu rozpisů zápasů - z hg a Phalconu do gitu, Silexu, Circle.ci a Loggly ∕ 2016-12-18 ∕ Zdeněk Drahoš
Evoluce backendu rozpisů zápasů - z hg a Phalconu do gitu, Silexu, Circle.ci a Loggly ∕ 2016-12-18 ∕ Zdeněk Drahoš
Z bastliče profesionálem? ∕ 2016-05-21 ∕ Zdeněk Drahoš
Redirect authenticated user on anonymous pages in Symfony ∕ 2016-05-04 ∕ Zdeněk Drahoš
Nedostatky Nette při přechodu ze Symfony2 ∕ 2016-01-13 ∕ Zdeněk Drahoš
HTTP Caching in Symfony2 - max-age, ETag & gzip ∕ 2015-02-20 ∕ Zdeněk Drahoš
Cleaner Symfony forms ∕ 2015-01-09 ∕ Zdeněk Drahoš
Optimizing single page Middleman website ∕ 2014-12-27 ∕ Zdeněk Drahoš
Generate .htaccess in Middleman ∕ 2014-12-27 ∕ Zdeněk Drahoš
Dispatch Symfony events in transactions ∕ 2014-12-22 ∕ Zdeněk Drahoš

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz