devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Zaachi.com


Můj dvouměsíční worknout – 20kilo dolů ∕ 2015-01-20 ∕ Zaachi.com
iOS app: Hrady a zámky České republiky a proč jsem si to udělal sám? ∕ 2014-02-03 ∕ Zaachi.com
MySQL: Working with coordinates in the database ∕ 2013-11-20 ∕ Zaachi.com
PHP: Protection public cron jobs ∕ 2013-10-29 ∕ Zaachi.com
PHP HOW TO: create server API ∕ 2013-10-12 ∕ Zaachi.com
Image Search by color (PHP) #part1 ∕ 2013-10-08 ∕ Zaachi.com
PHP: Zend framework and Oracle cursors ∕ 2013-10-07 ∕ Zaachi.com
iOS locationManager: location update in my own interval with application in the background ∕ 2013-09-30 ∕ Zaachi.com
PHP tip: Do not use functions in end condition of for loop ∕ 2013-08-26 ∕ Zaachi.com
iOs 6: How to open the native application with navigation ∕ 2013-08-22 ∕ Zaachi.com
PHP Photo Instagram filters ∕ 2013-08-19 ∕ Zaachi.com

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz