devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

Vilém Řezníček


HADOOP versus SPARK: Srovnání výkonnosti pro různé ETL úlohy ∕ 2020-02-08 ∕ Vilém Řezníček ∕ podobné: #1
Analýza sentimentu - databáze českých slov s polaritou (AFINN.CZ] ∕ 2018-05-06 ∕ Vilém Řezníček
HADOOP : Kdy má cenu o něm uvažovat, kdy ještě ne. ∕ 2018-02-07 ∕ Vilém Řezníček ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz