devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

vEnCa-X blog


.NET Dependency Injection (DI) ∕ 2024-01-17 ∕ vEnCa-X blog
.Net core + NUnit testujeme a mockujeme ∕ 2023-11-04 ∕ vEnCa-X blog
.Net core + NUnit testujeme statickou třídu ∕ 2023-11-04 ∕ vEnCa-X blog
Python – monitorujeme aktuální spotřebu přes chytrou zásuvku P110 ∕ 2023-10-30 ∕ vEnCa-X blog
Ubuntu – jak spustit script po startu systému – služba ∕ 2023-10-29 ∕ vEnCa-X blog
Entity Framework Core – logování selectů a doby vykonávání ∕ 2023-10-26 ∕ vEnCa-X blog
.NET core – jak logovat s NLog ∕ 2023-10-26 ∕ vEnCa-X blog
Entity framework – DI ∕ 2023-10-26 ∕ vEnCa-X blog
.NET Core – malé znaky v URL ∕ 2023-10-07 ∕ vEnCa-X blog
.net Core API – nahrání souborů a json objektů ∕ 2023-09-04 ∕ vEnCa-X blog
Redis v kontejneru ∕ 2023-08-30 ∕ vEnCa-X blog
RabbitMQ v kontejneru ∕ 2023-08-30 ∕ vEnCa-X blog
C# Dynamický datový typ ∕ 2023-05-08 ∕ vEnCa-X blog
System.Text.Json deserializace case insensitive ∕ 2023-05-08 ∕ vEnCa-X blog
Inastalace Camunda v kontejneru ∕ 2023-02-25 ∕ vEnCa-X blog
Quasar ∕ 2023-02-06 ∕ vEnCa-X blog
Vue.js 3 – Hello world ∕ 2023-01-21 ∕ vEnCa-X blog
React – Hello world ∕ 2022-09-23 ∕ vEnCa-X blog
C# serializace a deserilizace výčtového typu ∕ 2022-06-06 ∕ vEnCa-X blog
Net 6 + EF 6 – database first – MySql ∕ 2022-01-01 ∕ vEnCa-X blog
Angular – Hello world ∕ 2021-03-28 ∕ vEnCa-X blog
Vyasfaltovaná cyklostezka z Vodňan do Křetic ∕ 2020-12-31 ∕ vEnCa-X blog
Node,js PM2 ∕ 2020-11-15 ∕ vEnCa-X blog
Linux – připojení přes SSH klíč ∕ 2020-11-08 ∕ vEnCa-X blog
Debian – LXDE + X2Go ∕ 2019-12-28 ∕ vEnCa-X blog
Telegram – chat bot ∕ 2019-10-27 ∕ vEnCa-X blog
Jak upgradovat Denon DJ PRIME 4 ∕ 2019-07-25 ∕ vEnCa-X blog
Nette ajax – Naja ∕ 2019-07-18 ∕ vEnCa-X blog
C# vytvoření objektu bez classy ∕ 2019-03-11 ∕ vEnCa-X blog
Git checkout na nejnovější tag ∕ 2019-02-18 ∕ vEnCa-X blog
Android Espresso – první jednoduchý test ∕ 2019-02-03 ∕ vEnCa-X blog
Azure DevOps – private agent pro Android build ∕ 2019-02-02 ∕ vEnCa-X blog
Raspberry Pi 3 B+ : watchdog ∕ 2019-02-01 ∕ vEnCa-X blog
Composer – instalujeme fork balíčku ∕ 2019-01-19 ∕ vEnCa-X blog
Google Home – příkazy ∕ 2018-12-28 ∕ vEnCa-X blog
Npm a Forever: automatické spuštění aplikace ∕ 2018-12-16 ∕ vEnCa-X blog
Gson: parsrování lokálního json souboru na objekty ∕ 2018-12-11 ∕ vEnCa-X blog
Android: problém se závislostmi ∕ 2018-12-06 ∕ vEnCa-X blog
Android: RecyclerView ∕ 2018-11-03 ∕ vEnCa-X blog
Windows 10 – klávesové zkratky ∕ 2018-11-03 ∕ vEnCa-X blog
Android: Cleartext HTTP traffic to downloads.bbc.co.uk not permitted ∕ 2018-10-30 ∕ vEnCa-X blog
Debugování Retrofit požadavků ∕ 2018-10-11 ∕ vEnCa-X blog
Jak stáhnout .apk z Google Play ∕ 2018-10-02 ∕ vEnCa-X blog
NPM – aktualizace na nejnovější verze balíčků ∕ 2018-06-20 ∕ vEnCa-X blog
ArtNet ∕ 2018-03-30 ∕ vEnCa-X blog
Android: fragment worker ∕ 2018-01-23 ∕ vEnCa-X blog
Retrofit: synchronní a asynchronní požadavky ∕ 2018-01-02 ∕ vEnCa-X blog
Windows 10: vytvoření virtuálního PC v HYPER-V ∕ 2017-12-13 ∕ vEnCa-X blog
Android se nepřipojuje k WiFi síti bez internetu ∕ 2017-11-22 ∕ vEnCa-X blog
Raspberry Pi a meteostanice WH1090 ∕ 2017-11-16 ∕ vEnCa-X blog
Základní php funkce pro vývojáře WordPressu ∕ 2017-11-10 ∕ vEnCa-X blog
Android: Retrofit ∕ 2017-10-28 ∕ vEnCa-X blog
Jaký je rozdíl mezi lampami MFL / WFL / NSP? ∕ 2017-10-25 ∕ vEnCa-X blog
Android: životní cyklus activity a fragmentu při otočení displeje ∕ 2017-10-10 ∕ vEnCa-X blog
X na rybách: metoda feeder ∕ 2017-10-10 ∕ vEnCa-X blog
Android: dialog a jeho zachování při rotaci displeje ∕ 2017-09-29 ∕ vEnCa-X blog
Android: zpřístupnění nově vytvořeného souboru přes USB v počítači ∕ 2017-09-20 ∕ vEnCa-X blog
Chamsys MagicQ klávesové zkratky ∕ 2017-09-16 ∕ vEnCa-X blog
Jak jsem nasadil Let’s Encrypt 2 ∕ 2017-08-10 ∕ vEnCa-X blog
Debian 9: jak nastavit IPv6 ∕ 2017-08-07 ∕ vEnCa-X blog
Debian 9 (stretch) – instalace php 7.1 ∕ 2017-08-02 ∕ vEnCa-X blog
Jak jsem nasadil Let’s Encrypt ∕ 2017-02-03 ∕ vEnCa-X blog
Bower + Grunt + Colorbox ∕ 2017-01-11 ∕ vEnCa-X blog
Android: jak na responzivní zobrazení komponent na celou výšku displeje ∕ 2016-11-07 ∕ vEnCa-X blog
WordPress jak na shortcode ∕ 2016-09-07 ∕ vEnCa-X blog
Leptání plošného spoje v domácích podmínkách ∕ 2016-08-21 ∕ vEnCa-X blog
Jak publikovat Windows 10 aplikaci do Store ∕ 2016-05-12 ∕ vEnCa-X blog
Android: layout pro různá zařízení ∕ 2016-04-13 ∕ vEnCa-X blog

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz