devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Tomáš Kubica


Analyzujte chování uživatelů na webu s Microsoft Clarity - navždy zdarma ∕ 2021-09-29 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: vytváření vlastních politik v rego jazyce s OPA a promítnutím do Azure Policy ∕ 2021-09-23 ∕ Tomáš Kubica
On-demand capacity reservation vs. reserved instances v Azure - kdy co a proč nejčastěji oboje ∕ 2021-09-14 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: bezpečnostní politiky s Azure Policy pro Azure Kubernetes Service i váš on-premises Kubernetes/OpenShift ∕ 2021-09-09 ∕ Tomáš Kubica
Nová generace integrace Azure PaaS do sítě zákazníka se roluje do prvních služeb ∕ 2021-09-07 ∕ Tomáš Kubica
Azure Arc v obrazech místo 1000 slov - hybridní a multi-cloud řešení prakticky ∕ 2021-06-10 ∕ Tomáš Kubica
Ty cloudy a přehřáté téma vendor lockinu aneb proč strach některých CIO nehraje v jejich prospěch ∕ 2021-06-04 ∕ Tomáš Kubica
Automatizujte koloběh sandbox prostředí v Azure s Bicep, Terraform nebo Pulumi ∕ 2021-06-03 ∕ Tomáš Kubica
Azure vs. Google vs. AWS: Hybrid a multi-cloud řešení pro aplikace, serverless, data a AI - srovnání Azure Stack, Azure Arc, Google Anthos, AWS Outpost a Amazon RDS for VMware ∕ 2021-05-26 ∕ Tomáš Kubica
Dynamický routing v Azure s vašim vlastním zařízením - Azure Route Server ∕ 2021-05-11 ∕ Tomáš Kubica
Zkušenosti s Bicep pro Azure po pár měsících - na ARM už si nevzpomenu, Terraform v ohrožení ∕ 2021-04-26 ∕ Tomáš Kubica
Infrastructure as code v Azure: Bicep (ARM) vs. Terraform vs. Pulumi vs. Crossplane ∕ 2021-03-30 ∕ Tomáš Kubica
Role centrálního IT pro Kubernetes v cloudu aneb přístup dvou zákazníků vycházejících z přesně opačných předpokladů ∕ 2021-03-18 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: automatizovaná integrace privátní i veřejné DNS ∕ 2021-02-08 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: privátní AKS clustery ∕ 2021-02-02 ∕ Tomáš Kubica
Confidential Computing - zabezpečení dat při jejich používání, kdy ani root systému nemá šanci je rozlousknout ∕ 2021-01-27 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (7): Ochrana serverové infrastruktury - řízení povolených aplikací ∕ 2021-01-21 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (6): Ochrana serverové infrastruktury - sledování integrity systému ∕ 2021-01-18 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (5): Ochrana serverové infrastruktury - EDR ∕ 2021-01-11 ∕ Tomáš Kubica
Bicep - výhody nativní ARM automatizace s jednoduchostí ala Terraform ∕ 2021-01-06 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (4): Použití Azure Policy pro vynucení pravidel i vlastní bezpečnostní kontroly ∕ 2020-12-14 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (3): Integrace bezpečnostních doporučení do vašich procesů a nástrojů ∕ 2020-12-08 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (2): Jaké je vaše bezpečnostní score a co můžete udělat pro jeho zlepšení ∕ 2020-12-01 ∕ Tomáš Kubica
Azure Defender (1): Zabezpečte backendovou infrastrukturu v Azure, jiném cloudu či vlastním datovém centru ∕ 2020-11-24 ∕ Tomáš Kubica
Zabezpečte a řiďte svůj kdekoli běžící Kubernetes z cloudu s Azure Arc ∕ 2020-10-27 ∕ Tomáš Kubica
Osoby a obsazení aneb jak Microsoft AI vytáhne entity z textu včetně češtiny ∕ 2020-10-19 ∕ Tomáš Kubica
Azure Arc pro datové služby aneb cloudová databáze ve vašem vlastním Kubernetes ∕ 2020-10-13 ∕ Tomáš Kubica
Hej ty cloude, jak jsi daleko? Test latence vybraných Azure regionů v Evropě. ∕ 2020-10-06 ∕ Tomáš Kubica
Azure právě dramaticky zlepšil svou mluvenou češtinu aneb od Jakuba k Vlastičce ∕ 2020-09-29 ∕ Tomáš Kubica
Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises ∕ 2020-09-24 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: stavové služby se vzdálenými soubory a CSI drivery pro Azure ∕ 2020-09-15 ∕ Tomáš Kubica
Azure VM a rychlé lokální disky - temp, ephemeral OS, NVMe i levnější varianty bez ničeho ∕ 2020-09-07 ∕ Tomáš Kubica
Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (2): další instrumentace, vizualizace a pokročilé query ∕ 2020-09-02 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: stavové služby s disky a CSI driverem pro Azure ∕ 2020-08-27 ∕ Tomáš Kubica
Nativní NFS přímo nad Azure Storage ∕ 2020-08-25 ∕ Tomáš Kubica
Azure AI už rozumí mluvené češtině - jak si v tom vede cloudová trojka Microsoft, Google a Amazon? ∕ 2020-08-19 ∕ Tomáš Kubica
Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (1): z ničeho až po monitoring mikroslužeb v Kubernetes ∕ 2020-08-17 ∕ Tomáš Kubica
Začínáme s OpenTelemetry pro standardizovaný aplikační monitoring ∕ 2020-08-11 ∕ Tomáš Kubica
Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase ∕ 2020-08-06 ∕ Tomáš Kubica
Aplikační monitoring bez proprietárních SDK v aplikaci ∕ 2020-08-04 ∕ Tomáš Kubica
Sdílený disk v Azure pro váš tradiční cluster ∕ 2020-07-27 ∕ Tomáš Kubica
Azure Front Door prakticky - routovací engine ∕ 2020-07-08 ∕ Tomáš Kubica
Hledejte objekty v Azure Blob Storage s využitím nových zabudovaných indexů ∕ 2020-06-23 ∕ Tomáš Kubica
Novinky v data protection u Blob Storage: soft delete, verzování, change feed, objektová replikace a point in time restore ∕ 2020-06-08 ∕ Tomáš Kubica
Azure SQL Edge - krutopřísná databáze na malině ∕ 2020-06-03 ∕ Tomáš Kubica
Potřebujete v rámci ARM šablony spouštět nějakou pokročilou logiku? Zkuste ARM deployment scripts. ∕ 2020-06-01 ∕ Tomáš Kubica
Azure Monitor Workbooky - úvod ∕ 2020-05-29 ∕ Tomáš Kubica

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz