devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Think forth


Python Programmers Wanted ∕ 2018-05-07 ∕ Think forth
User Stories ∕ 2016-07-19 ∕ Think forth
Agilně ve velkých organizacích ∕ 2016-07-14 ∕ Think forth
Technický dluh ∕ 2016-01-21 ∕ Think forth
Smysluplné porady a společné rozhodování ∕ 2016-01-09 ∕ Think forth
Znásilněný scrum ∕ 2015-12-11 ∕ Think forth
Product Owner survival handbook ∕ 2015-12-02 ∕ Think forth
Softwarová sebevražda ∕ 2015-11-30 ∕ Think forth
Design Svobodné firmy ∕ 2012-04-26 ∕ Think forth
Párové programování ∕ 2012-03-25 ∕ Think forth
Proč si nerozumíme ∕ 2012-02-29 ∕ Think forth
Frustration Board ∕ 2012-01-30 ∕ Think forth
Svobodná firma ∕ 2012-01-10 ∕ Think forth
CodeRetreat – Závěrečná retrospektiva ∕ 2012-01-03 ∕ Think forth
Coderetreat – Praha 2011 ∕ 2011-12-22 ∕ Think forth

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz