devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Think forth


Python Programmers Wanted ∕ 2018-05-07 ∕ Think forth, report
User Stories ∕ 2016-07-19 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Agilně ve velkých organizacích ∕ 2016-07-14 ∕ Think forth, úvaha
Technický dluh ∕ 2016-01-21 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Smysluplné porady a společné rozhodování ∕ 2016-01-09 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Znásilněný scrum ∕ 2015-12-11 ∕ Think forth, úvaha
Product Owner survival handbook ∕ 2015-12-02 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Softwarová sebevražda ∕ 2015-11-30 ∕ Think forth, úvaha
Design Svobodné firmy ∕ 2012-04-26 ∕ Think forth, úvaha, report
Párové programování ∕ 2012-03-25 ∕ Think forth, techniky, rozhovor
Proč si nerozumíme ∕ 2012-02-29 ∕ Think forth, úvaha
Frustration Board ∕ 2012-01-30 ∕ Think forth, techniky
Svobodná firma ∕ 2012-01-10 ∕ Think forth, úvaha
CodeRetreat – Závěrečná retrospektiva ∕ 2012-01-03 ∕ Think forth, report
Coderetreat – Praha 2011 ∕ 2011-12-22 ∕ Think forth, report

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz