devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Nepříliš chytrý blog


Webové aplikace v Dartu a TypeScriptu – diplomová práce ∕ 2013-09-28 ∕ Nepříliš chytrý blog, programování, dart, typescript
Příležitost poznat TypeScript ∕ 2013-05-07 ∕ Nepříliš chytrý blog, javascript, programování, typescript
Který den je měsíc po 31.5.? ∕ 2012-07-16 ∕ Nepříliš chytrý blog, programování, ze života, tok myšlenek
Promise Pattern – asynchronní programování v JavaScriptu ∕ 2012-07-15 ∕ Nepříliš chytrý blog, javascript, pattern, asynchronní
Captcha? Ne, díky! ∕ 2012-07-13 ∕ Nepříliš chytrý blog, přístupnost, webové stránky, captcha
Closure Table – stromy v MySQL trochu jinak ∕ 2012-01-29 ∕ Nepříliš chytrý blog, databáze, mysql, closure table
Síla hesel a přístup k jejich tvorbě ∕ 2011-08-22 ∕ Nepříliš chytrý blog, bezpečnost, hesla
Otazník jménem Google+ ∕ 2011-07-12 ∕ Nepříliš chytrý blog, google, tok myšlenek
Texy! aneb What You See Is What You Mean ∕ 2011-06-27 ∕ Nepříliš chytrý blog, webové stránky, texy, wysiwyg
Mikrodata – přibližte text vyhledávačům ∕ 2011-06-21 ∕ Nepříliš chytrý blog, google, webové stránky, bing

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz