devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Miroslav Holec


.NET 8 a Simplified Output Paths ∕ 2023-12-04 ∕ Miroslav Holec
Novinky v .NET 8 a C# 12 - kompletní přehled ∕ 2023-11-18 ∕ Miroslav Holec
Příjem plateb pomocí PayPal tlačítka ∕ 2023-09-04 ∕ Miroslav Holec
Kompletní přehled: OpenAI GPT a implementace v .NET ∕ 2023-08-08 ∕ Miroslav Holec
SSL certifikát zdarma v Azure App Service ∕ 2023-08-03 ∕ Miroslav Holec
Jak ukládat konfiguraci konzolové aplikace ∕ 2023-08-01 ∕ Miroslav Holec
Jak udělat z konzolovky command line nástroj ∕ 2023-07-27 ∕ Miroslav Holec
Novinky v .NET 8 - výběr užitečných funkcí ∕ 2023-07-25 ∕ Miroslav Holec
Písmenko po písmenku s IAsyncEnumerable ∕ 2023-07-24 ∕ Miroslav Holec
Napojení na OpenAI a ChatGPT za 30 minut ∕ 2023-07-22 ∕ Miroslav Holec
Zvyšujeme výkonnost aplikace se StringBuilder ∕ 2023-07-21 ∕ Miroslav Holec
Jak na CORS v ASP.NET Core ∕ 2023-07-16 ∕ Miroslav Holec
Webová grafika s Affinity Photo ∕ 2023-07-12 ∕ Miroslav Holec
Lepší dostupnost a termíny školení ∕ 2023-05-17 ∕ Miroslav Holec
Co v .NET 7 a C# 11 stojí za pozornost ∕ 2023-03-08 ∕ Miroslav Holec
JetBrains Rider... mocnější než kdy předtím ∕ 2023-01-23 ∕ Miroslav Holec
Jak funguje a jak získat elektronický podpis ∕ 2023-01-16 ∕ Miroslav Holec
Black Friday + Cyber Monday a výhodné licence software pro vývojáře ∕ 2022-11-24 ∕ Miroslav Holec
Novinky v .NET 7 - Přehled z .NET Conf Keynote ∕ 2022-11-14 ∕ Miroslav Holec
Nový HTTP Logging v .NET 6 ∕ 2022-11-14 ∕ Miroslav Holec
Jak na integrační testy REST API ∕ 2022-11-08 ∕ Miroslav Holec
Tipy pro globální handlování výjimek v REST API ∕ 2022-11-07 ∕ Miroslav Holec
Jak správně zvolit identifikátory resources v REST API ∕ 2022-11-04 ∕ Miroslav Holec
Software a nástroje 2022 ∕ 2022-10-14 ∕ Miroslav Holec
Nastavení vlastní domény, Azure DNS a SSL certifikáty ∕ 2022-08-20 ∕ Miroslav Holec
Kompletní pohled na .NET 7 - Migrovat či nikoliv? ∕ 2022-08-01 ∕ Miroslav Holec
Cachování v .NETu ∕ 2022-07-07 ∕ Miroslav Holec
Kniha CSS: moderní layout od Martina Michálka ∕ 2022-06-23 ∕ Miroslav Holec
Vývojářský dotazník - Survey 2022 ∕ 2022-05-31 ∕ Miroslav Holec
Proces návrhu REST API ∕ 2022-05-17 ∕ Miroslav Holec
RESTful chybové struktury v .NET 6 ∕ 2022-05-06 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na konferenci TechEd v Praze ∕ 2022-04-29 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na konferenci CodeCon v Bratislavě ∕ 2022-04-11 ∕ Miroslav Holec
SPA-like aplikace v .NET 6 ∕ 2022-03-30 ∕ Miroslav Holec
HttpClient a HttpClientFactory internals ∕ 2022-03-25 ∕ Miroslav Holec
Aktuální pohled na používané verze .NETu ∕ 2022-03-22 ∕ Miroslav Holec
YAML jako nástupce JSON konfigurace v moderním .NETu ∕ 2022-02-12 ∕ Miroslav Holec
Open API Specifikace ∕ 2022-02-02 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na červnová prezenční školení REST API ∕ 2022-01-28 ∕ Miroslav Holec
Webové prohlížeče pohledem vývojáře ∕ 2022-01-08 ∕ Miroslav Holec
Q: Má Blazor budoucnost nebo je to další Silverlight? ∕ 2021-12-17 ∕ Miroslav Holec

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz