devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Miroslav Holec


Kniha CSS: moderní layout od Martina Michálka ∕ 2022-06-23 ∕ Miroslav Holec
Vývojářský dotazník - Survey 2022 ∕ 2022-05-31 ∕ Miroslav Holec
Proces návrhu REST API ∕ 2022-05-17 ∕ Miroslav Holec
RESTful chybové struktury v .NET 6 ∕ 2022-05-06 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na konferenci TechEd v Praze ∕ 2022-04-29 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na konferenci CodeCon v Bratislavě ∕ 2022-04-11 ∕ Miroslav Holec
SPA-like aplikace v .NET 6 ∕ 2022-03-30 ∕ Miroslav Holec
HttpClient a HttpClientFactory internals ∕ 2022-03-25 ∕ Miroslav Holec
Aktuální pohled na používané verze .NETu ∕ 2022-03-22 ∕ Miroslav Holec
YAML jako nástupce JSON konfigurace v moderním .NETu ∕ 2022-02-12 ∕ Miroslav Holec
Open API Specifikace ∕ 2022-02-02 ∕ Miroslav Holec
Pozvánka na červnová prezenční školení REST API ∕ 2022-01-28 ∕ Miroslav Holec
Webové prohlížeče pohledem vývojáře ∕ 2022-01-08 ∕ Miroslav Holec
Q: Má Blazor budoucnost nebo je to další Silverlight? ∕ 2021-12-17 ∕ Miroslav Holec

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz