devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Michal Haták


Flask + Serverless — API in AWS Lambda the easy way ∕ 2019-01-01 ∕ Michal Haták
How we scale using AWS ∕ 2018-10-05 ∕ Michal Haták
Angular Interceptors — How we sped up development ∕ 2018-06-26 ∕ Michal Haták
What’s wrong with SQS and why we gave it up ∕ 2017-08-18 ∕ Michal Haták
Self-signed certifikáty v Chrome ∕ 2017-05-15 ∕ Michal Haták
Ansible a Ubuntu 16.04 ∕ 2016-11-29 ∕ Michal Haták
Kouzlíme v AWS S3 ∕ 2016-08-28 ∕ Michal Haták
Jak děláme startup ∕ 2016-06-17 ∕ Michal Haták
Ansible + Nette — git, composer a tagování ∕ 2016-02-02 ∕ Michal Haták
Ansible + Nette — první kroky ∕ 2016-01-30 ∕ Michal Haták
Data Scraping #4 — Selenium podruhé ∕ 2016-01-08 ∕ Michal Haták
Data Scraping #3 — Selenium ∕ 2016-01-06 ∕ Michal Haták

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz