devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Martin Janeček


AWS ALB + Gunicorn - Error 502 Bad Gateway fix ∕ 2020-03-02 ∕ Martin Janeček
Django, Celery & Scaling - Prevent Multiple Cron Jobs to Run at the Same Time ∕ 2019-11-05 ∕ Martin Janeček
OS X: Automatic multi-version PHP + Nginx dev stack ∕ 2017-03-04 ∕ Martin Janeček
OS X: Automatic multi-version PHP + Nginx dev stack ∕ 2017-03-04 ∕ Martin Janeček
Making Fn-keys work properly in Terminal.app ∕ 2016-11-08 ∕ Martin Janeček
Laravel vs. Nette — tři měsíce poté ∕ 2016-08-04 ∕ Martin Janeček
Jak rozfungovat staré mysql_* funkce v PHP7 ∕ 2016-07-04 ∕ Martin Janeček
Oprava oprávnění Wordpress projektu ∕ 2016-06-23 ∕ Martin Janeček
nginx + PHP Time limit ∕ 2016-05-16 ∕ Martin Janeček
Quick PHP tip: binary-safe strlen ∕ 2016-01-04 ∕ Martin Janeček
LetsEncrypt za pár minut ∕ 2015-12-17 ∕ Martin Janeček
CSS Protips ∕ 2015-12-17 ∕ Martin Janeček
Zajímavá videa z PHP konferencí ∕ 2015-09-21 ∕ Martin Janeček

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz