devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Majda.cz


GitHub, Microsoft, and Nat Friedman ∕ 2018-06-05 ∕ Majda.cz
Hello, Energomonitor! ∕ 2017-02-06 ∕ Majda.cz
Bye bye, sabbatical! ∕ 2017-02-05 ∕ Majda.cz
Rust impressions ∕ 2017-02-03 ∕ Majda.cz
Using my education (finally) ∕ 2015-04-30 ∕ Majda.cz
Object-oriented design reading list ∕ 2015-01-22 ∕ Majda.cz
Two questions to ask after a bugfix ∕ 2015-01-08 ∕ Majda.cz
On Ruby’s Lisp heritage ∕ 2014-12-14 ∕ Majda.cz
The story of recursion ∕ 2014-12-07 ∕ Majda.cz
Jak matfyz učí přemýšlet ∕ 2011-10-23 ∕ Majda.cz
Tlaky při vydávání software ∕ 2010-09-05 ∕ Majda.cz
Proč jsem přešel z Mercurialu na Git ∕ 2010-04-19 ∕ Majda.cz
PEG.js: Generátor parserů pro JavaScript ∕ 2010-03-15 ∕ Majda.cz
Přednáška o tvorbě rozšíření pro Google Chrome - video a slajdy ∕ 2010-02-27 ∕ Majda.cz

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz