devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

Jiří Pudil


Don't bring your own HTTP client ∕ 2020-04-02 ∕ Jiří Pudil
Body parser middleware that has your back ∕ 2020-01-28 ∕ Jiří Pudil ∕ podobné: #1
Don't just float, swim with the floating point ∕ 2019-06-07 ∕ Jiří Pudil, php, software-architecture, floats
The frameworkless application ∕ 2019-01-31 ∕ Jiří Pudil, php, api, rest ∕ podobné: #1, #2
Keeping your dependencies up-to-date ∕ 2018-09-14 ∕ Jiří Pudil, php, security, ci ∕ podobné: #1, #2
What's new in Naja 1.1.0 ∕ 2017-10-27 ∕ Jiří Pudil, javascript, nettefw, testing ∕ podobné: #1, #2
Naja 1.0.0 released ∕ 2017-09-10 ∕ Jiří Pudil, javascript, nettefw, testing ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Clock needs an interface ∕ 2017-05-23 ∕ Jiří Pudil, php, testing, clock
Nette Tester plugin for PhpStorm: 2.0.0 and beyond ∕ 2017-05-21 ∕ Jiří Pudil, java, testing, open source ∕ podobné: #1, #2
Announcing three new open-source projects ∕ 2017-03-27 ∕ Jiří Pudil, php, javascript, nettefw ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Building Nette scripts with Webpack ∕ 2016-08-02 ∕ Jiří Pudil, javascript, nettefw, frontend ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Signing commits in PhpStorm on OS X ∕ 2016-05-29 ∕ Jiří Pudil, security, git, osx ∕ podobné: #1
Bootstrap your integration testing database ∕ 2015-11-21 ∕ Jiří Pudil, nettefw, testing, doctrine ∕ podobné: #1
Gracefully degrading webfonts ∕ 2015-09-27 ∕ Jiří Pudil, javascript, frontend, less ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
CacheFactory: for better testing of cache integration ∕ 2015-06-26 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, testing
Filtering data by user input with Kdyby/Doctrine ∕ 2015-06-19 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, doctrine ∕ podobné: #1
Introduction to Kdyby/DoctrineForms ∕ 2015-02-28 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, doctrine ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Decoupling components from presenters ∕ 2015-02-21 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, components ∕ podobné: #1
Two-factor authentication via Google Authenticator ∕ 2014-11-16 ∕ Jiří Pudil, php, security, nettefw ∕ podobné: #1
Blazing fast file upload through Nginx ∕ 2014-10-25 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, nginx ∕ podobné: #1
Brand new jiripudil.cz ∕ 2014-10-18 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Configuring Nginx and PHP-FPM (and Nette) ∕ 2014-06-17 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, nginx ∕ podobné: #1, #2, #3
Shared component factories using traits ∕ 2013-09-07 ∕ Jiří Pudil, php, nettefw, components ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz