devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

JavickaBlogspot.com


Konečně máme svůj produkt ... ∕ 2017-09-12 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji, integrace
Geecon 2015 - co mě zaujalo ∕ 2015-10-24 ∕ JavickaBlogspot.com
Architektura integračního řešení ∕ 2013-09-29 ∕ JavickaBlogspot.com, integrace, spring framework, spring security
Specifika integračních projektů ∕ 2013-09-17 ∕ JavickaBlogspot.com, integrace
Zkušenosti s Apache Camel ∕ 2013-09-03 ∕ JavickaBlogspot.com, integrace
Programátorské firmy v Plzni ∕ 2013-03-05 ∕ JavickaBlogspot.com, ostatní
Agilní vývoj a svoboda v práci ∕ 2013-02-08 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
5 let na volné noze ∕ 2012-12-25 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
PF 2013 ∕ 2012-12-21 ∕ JavickaBlogspot.com
Kolik je Java vývojářů v ČR? ∕ 2012-12-13 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Prezentace: profesionální programátor = nedostatkové zboží ∕ 2012-11-13 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Jak snížit chybovost na projektu? ∕ 2012-11-07 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Nástroje pro prototypování GUI ∕ 2012-10-04 ∕ JavickaBlogspot.com, nástroje, prezentační vrstva
Odhadování projektů ∕ 2012-09-03 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Pár zkušeností z code review ∕ 2012-06-08 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Crucible - nástroj na code review ∕ 2012-04-25 ∕ JavickaBlogspot.com, nástroje
Zkušenosti s Bootstrap ∕ 2012-04-05 ∕ JavickaBlogspot.com, prezentační vrstva
Acceptance test driven development ∕ 2012-03-26 ∕ JavickaBlogspot.com, nástroje, testování, obecně o vývoji
Vývoj JCA resource adapteru pro HttpClienta ∕ 2012-02-27 ∕ JavickaBlogspot.com, java
Programátoři jsou největší lháři ∕ 2012-01-26 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Vybrat JasperReports nebo BIRT reports? ∕ 2012-01-23 ∕ JavickaBlogspot.com, nástroje, prezentační vrstva
Agile Prague Conference 2011 - ohlédnutí ∕ 2011-10-02 ∕ JavickaBlogspot.com
Zkušenosti ze zavádění testování ∕ 2011-09-24 ∕ JavickaBlogspot.com
Proč nechci použít Hibernate na dalším projektu ∕ 2011-09-20 ∕ JavickaBlogspot.com, hibernate
Znáte SPL (Software Product Line)? ∕ 2011-08-20 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Přenositelnost zkušeností ∕ 2011-08-09 ∕ JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Co vybrat na klienta? Konec prvního kola ∕ 2011-05-13 ∕ JavickaBlogspot.com, prezentační vrstva

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz