devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Jaromír Pešout


Shenandoah, představení low latency garbage collectoru pro JVM ∕ 2021-04-18 ∕ Jaromír Pešout

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz