devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

forrest79.net


Create your own certification authority and your own self-signed certificates with a completed Subject Alternative Name (functional in Chrome 58+) ∕ 2017-10-31 ∕ forrest79.net, programování
Vytvoření vlastní certifikační autority a tvorba vlastních self-signed certifikátů s vyplněným Subject Alternative Name (funkční v Chromu 58+) ∕ 2017-10-30 ∕ forrest79.net, programování
Deploy PHP applications with zero downtime and under (heavy) load ∕ 2017-10-29 ∕ forrest79.net, php, programování
Unofficial desktop Google Play Music player for Microsoft Windows ∕ 2014-10-11 ∕ forrest79.net, programování
Deploy PHP aplikací, bez výpadku a pod (velkou) zátěží ∕ 2014-05-10 ∕ forrest79.net, php, programování
Jak na vlastní linuxový vývojový server pod Windows – nově a lépe ∕ 2013-09-04 ∕ forrest79.net, programování
Logování systémových událostí do souboru – EventsLogger ∕ 2013-08-06 ∕ forrest79.net, programování
Devel79 Tray ∕ 2012-12-26 ∕ forrest79.net, programy
Třída String v PHP ∕ 2012-10-22 ∕ forrest79.net, php
RemoveBOM – hromandé ostranění BOM hlaviček ∕ 2012-05-21 ∕ forrest79.net, programy
Jak na vlastní linuxový vývojový server pod Windows ∕ 2012-05-14 ∕ forrest79.net, programy
UpdateHosts – úprava hosts souboru z příkazové řádky ∕ 2012-02-17 ∕ forrest79.net, programy
Anglicko – český mobilní offline slovník (J2ME) ∕ 2012-02-13 ∕ forrest79.net, programy
Probouzejte počítač z mobilu (J2ME) ∕ 2012-02-13 ∕ forrest79.net, programy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz