devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Filip-Prochazka.com


Better way to manage your Gitlab CI Pipeline ENVs ∕ 2022-07-16 ∕ Filip-Prochazka.com
Cost-effective Gitlab runners ∕ 2022-06-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Consolidating logging in your Java applications ∕ 2021-12-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Database branching (just like with git) in PostgreSQL ∕ 2021-11-08 ∕ Filip-Prochazka.com
Specialized Value Objects for entity identifiers ∕ 2021-10-31 ∕ Filip-Prochazka.com
Optimizing PostgreSQL queries with Multicolumn and Partial Indexes ∕ 2021-10-24 ∕ Filip-Prochazka.com
Importing your existing AWS Route53 records into Terraform ∕ 2021-10-17 ∕ Filip-Prochazka.com
Sharing your IDEA settings within a team ∕ 2017-12-03 ∕ Filip-Prochazka.com
Git: commit only parts of a file ∕ 2017-07-22 ∕ Filip-Prochazka.com
Pohodlný vývoj Composer balíčků ∕ 2015-07-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Opensource v českých podmínkách ∕ 2015-07-17 ∕ Filip-Prochazka.com
Publikování na facebooku jako stránka ∕ 2015-05-03 ∕ Filip-Prochazka.com
Git: fixup! ∕ 2015-04-25 ∕ Filip-Prochazka.com
Travis-CI: artifacts on Amazon S3 ∕ 2015-02-14 ∕ Filip-Prochazka.com
Kompletní nastavení HTTPS, SPDY, IPv6 a HSTS pro Nginx ∕ 2014-12-21 ∕ Filip-Prochazka.com
Presentery v DI Containeru ∕ 2014-11-15 ∕ Filip-Prochazka.com
Kdyby/Monolog + syslog + papertrail ∕ 2014-09-08 ∕ Filip-Prochazka.com
Nginx a SSL přesměrování pro všechny subdomény ∕ 2014-07-04 ∕ Filip-Prochazka.com
Kdyby/RabbitMq aneb asynchronní Kdyby/Events ∕ 2014-06-26 ∕ Filip-Prochazka.com
The state of Kdyby 2014 ∕ 2014-06-19 ∕ Filip-Prochazka.com
HipChat - týmová komunikace na úrovni ∕ 2014-06-17 ∕ Filip-Prochazka.com
Čistý projekt a spokojený zákazník ∕ 2014-05-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Poslední sobota a errata k přednášce Kdyby/Redis ∕ 2014-04-02 ∕ Filip-Prochazka.com
Kniha: Persistence in PHP with Doctrine ORM ∕ 2014-02-20 ∕ Filip-Prochazka.com
MySQL fulltext: prosil bych jeden čaj ∕ 2014-02-07 ∕ Filip-Prochazka.com
Obarvěte si Adminer ∕ 2013-11-09 ∕ Filip-Prochazka.com
Aop v Nette Frameworku ∕ 2013-09-05 ∕ Filip-Prochazka.com
PhpStorm a Kdyby/Events ∕ 2013-09-01 ∕ Filip-Prochazka.com
NewRelic: monitoring aplikace na Nette Frameworku ∕ 2013-03-22 ∕ Filip-Prochazka.com
Eventy a Nette Framework ∕ 2013-01-24 ∕ Filip-Prochazka.com
Nette/Tester a PhpStorm ∕ 2013-01-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Debuggujeme s PhpStormem ∕ 2012-12-20 ∕ Filip-Prochazka.com
Logování výjimek v Javascriptu ∕ 2012-12-01 ∕ Filip-Prochazka.com
Nette Framework: kanonizace utm parametrů ∕ 2012-11-20 ∕ Filip-Prochazka.com
Překlad článku: Why programmers work at night ∕ 2012-11-19 ∕ Filip-Prochazka.com
Už nebudu radit začátečníkům, předávám štafetu ∕ 2012-11-12 ∕ Filip-Prochazka.com
Testování konzistence dat ∕ 2012-11-07 ∕ Filip-Prochazka.com
Píšeme rozšíření (compileru) pro Nette Framework ∕ 2012-11-06 ∕ Filip-Prochazka.com
Composer a PhpStorm ∕ 2012-10-26 ∕ Filip-Prochazka.com
Nette Framework: SMTP od Google Apps ∕ 2012-10-25 ∕ Filip-Prochazka.com
Aceblog nám nějak umřel ∕ 2012-10-08 ∕ Filip-Prochazka.com
Přednáška: Roman Vykuka - Nastavení Nette Frameworku ∕ 2012-10-07 ∕ Filip-Prochazka.com
The Egg ∕ 2012-09-20 ∕ Filip-Prochazka.com
Barvičky v RSS ∕ 2012-09-17 ∕ Filip-Prochazka.com
NGINX: kódování statických souborů ∕ 2012-09-16 ∕ Filip-Prochazka.com
Hrátky s Texy! na blog ∕ 2012-09-15 ∕ Filip-Prochazka.com
Pomalé přihlašování na SSH? ∕ 2012-02-20 ∕ Filip-Prochazka.com
Automatické domény a subdomény s nginxem ∕ 2012-02-17 ∕ Filip-Prochazka.com
Doctrine a service vrstva aneb takto mi to dává smysl ∕ 2011-10-01 ∕ Filip-Prochazka.com
Začněte testovat ∕ 2011-09-01 ∕ Filip-Prochazka.com
Komponenty pomocí Dependency Injection ∕ 2011-08-01 ∕ Filip-Prochazka.com

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz