devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

Banter bloguje


Pomalý SecureRandom ∕ 2020-10-19 ∕ Banter bloguje, java, software development, security
Příručka o hledání první práce v IT ∕ 2020-09-21 ∕ Banter bloguje, software development
Svoboda výběru technologií ∕ 2020-08-20 ∕ Banter bloguje, software development
Polovodiče v kroužku programování ∕ 2020-06-29 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování ∕ podobné: #1
Úskalí produktové firmy ∕ 2020-05-30 ∕ Banter bloguje, software development ∕ podobné: #1, #2
Hudba s Microbitem ∕ 2020-03-24 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování
Důležité ženy v matematické informatice, které nejsou Grace Hopper ∕ 2020-02-18 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Přípravek ∕ 2020-01-13 ∕ Banter bloguje, software development
Zpětná kompatibilita ∕ 2019-12-09 ∕ Banter bloguje, software development ∕ podobné: #1
Servisní versus produktová firma ∕ 2019-10-22 ∕ Banter bloguje, software development ∕ podobné: #1
It Doesn't Have to Be Crazy at Work ∕ 2019-10-01 ∕ Banter bloguje, software development, kniha
Proč nezaměstnám lidi s mizernou gramatikou ∕ 2019-08-20 ∕ Banter bloguje, software development, překlad
Kontrolní číslice čárového kódu ∕ 2019-07-22 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování
Detekce a korekce chyb ∕ 2019-06-24 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování ∕ podobné: #1
Baristická lekce v nabírání ∕ 2019-05-29 ∕ Banter bloguje, software development, překlad ∕ podobné: #1
Jaké předpoklady tenkrát měli? ∕ 2019-04-16 ∕ Banter bloguje, software development, překlad ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz